CLMVระดมทุนไทย

  • วันที่ 01 ธ.ค. 2558 เวลา 14:36 น.

CLMVระดมทุนไทย

ประเทศลุ่มน้ำโขงฮิตระดมทุนใน ตลท. 5 บริษัทเตรียมยื่นไฟลิ่งปีหน้า จดทะเบียนปี 2560

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม จำนวนประมาณ 5 บริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราสตรักเจอร์ฟันด์) ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนในลาวอีกประมาณ 1-2 กอง มีโอกาสจะทยอยยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ในปี 2559 และเข้าจดทะเบียนได้ในปี 2560 โดยบริษัทที่จะเข้ามาจะผ่านเกณฑ์การรับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้โดยตรง (Primary Listing)

อีกทั้งยังเปิดช่องเกณฑ์การจดทะเบียนที่ประเทศไทยเป็นแห่งที่สอง (Dual Listing) เพื่อรองรับ บจ.ในประเทศเพื่อนบ้านที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นของประเทศตัวเองแล้วสามารถเข้ามาจดทะเบียนใน ตลท.ได้ด้วย เพื่อสามารถใช้เป็นช่องทางขยายตลาดได้แบบอัตโนมัติ

นอกจากปัจจุบัน ตลท.ได้จัดกลุ่ม บจ.รายชื่อบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีการลงทุน หรือมีรายได้จากประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ปัจจุบันมีจำนวน 70-80 บริษัท เพื่อเป็นข้อมูลที่ชัดเจนให้ผู้ลงทุนไทยและต่างประเทศสามารถเลือกลงทุน

ขณะที่ ตลท.ได้ร่วมมือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จัดงาน “International Capital Market Conference (ICMC) 2015” เป็นครั้งแรก มีผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินชั้นนำ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม GMS และเอเชีย ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ รวมถึง บจ.ที่ลงทุนในกลุ่ม GMS เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 300 ราย ร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างโอกาสการระดมทุน การเชื่อมโยงการลงทุนข้ามตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการชำระราคาในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนภูมิภาคอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มประเทศ GMS ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันด้านตลาดทุน จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำงานเพียงประเทศเดียว โดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุนไทย เพราะมีโอกาสได้ประโยชน์เงินออมจากไทยที่มีส่วนเกินจำนวนมาก รวมถึงใช้เป็นช่องทางระดมทุน เพราะนักลงทุนต่างชาติมีความคุ้นเคยในการเข้ามาลงทุนในไทยซึ่งน่าเชื่อถือ สามารถใช้ทั้งการระดมทุนผ่านทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนได้ และตลาดทุนไทยยังมีสภาพคล่องที่สูง และมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้มีบริษัทลูกของ บจ.ไทยที่ลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV เข้ามาจดทะเบียนในตลาด ทั้งบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ (PMTA) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) และในเดือน ธ.ค. 2558 จะมีเพิ่มมาคือ บริษัท อมตะ วีเอ็น (AMATAV) สะท้อนว่ากิจการของคนไทยต้องการระดมทุนเพื่อนำไปขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน (ASEAN Trading Link) ปัจจุบันที่มีจำนวน 3 ประเทศ คือ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยในอนาคตมีเป้าหมายการเชื่อมโยงให้ครบในทั้ง 7 ตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม อาจมีความล่าช้าเพราะมีอุปสรรคของระบบภายในของตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละที่ ทั้งนี้ในปี 2559 ตลท.จะมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อหารือความคืบหน้าข้อมูลการทำงาน จากนั้น ตลท.จึงจะนำข้อมูลมาพิจารณาว่าจะทำการเชื่อมการซื้อขายให้ครบทั้ง 7 ตลาดหลักทรัพย์ หรือจะเชื่อมต่อการซื้อขายออกไปนอกตลาดหุ้นอาเซียนก่อน

“วัตถุประสงค์การจัดงาน ICMC เป็นครั้งแรก คือต้องการให้เกิดความตื่นตัวจากภายในประเทศในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในเฟส 1 รวมถึงต้องต่อยอดจาก ASEAN Trading Link กับธุรกรรมต่างประเทศด้วย” นางเกศรา กล่าว

นายภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ตลท. กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม เติบโตระดับประมาณ 6-7% ต่อปี ส่งผลให้การใช้เงินออมจากภายในประเทศอาจไม่เพียงพอรองรับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่มากดังกล่าว ขณะที่ในอดีตไทยใช้เพียงเงินออมภายในประเทศ ส่งผลให้ต้องใช้เวลาที่มากเพื่อสร้างให้จีดีพีขยายตัว ดังนั้นการใช้ช่องการระดมทุนผ่านตลาดทุนจะเป็นโอกาสที่สร้างให้จีดีพีสามารถขยายตัวได้รวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ