ทิสโก้เชียร์ซื้อหุ้นปูนใหญ่

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 13:31 น.
ทิสโก้เชียร์ซื้อหุ้นปูนใหญ่หลังพบกระแสเงินสดดีขึ้นเปิดโอกาสเข้าซื้อกิจการในอนาคต 
    
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ออกบทวิเคราะห์ยืนยันให้เข้าซื้อหุ้นปูนซิเมนต์ไทย(SCC)หรือปูนใหญ่ โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 331 บาท หลังจากได้นำออกไปพบผู้จัดการกองทุนที่อังกฤษช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่าผลการดำเนินธุรกิจของปูนใหญ่จะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจปิโตรเคมีที่มีสัดส่วนประมาณ 47%ของผลประกอบการของบริษัทในปี2552น่าจะโตขึ้นเท่าตัวในปี 2555 ขณะที่ธุรกิจกลุ่มอื่นยังคงเติบโตต่อเนื่อง   
 
 "แม้ว่าธุรกิจปิโตรเคมีจะเข้าสู่วัฏจักรขาลงในช่วงครึ่งปีหลัง 2554 แต่คาดว่าผลดำเนินงานของปูนใหญ่ก็จะโตต่อเนื่องจากกำลังผลิตปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว ขณะที่  การใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นของโรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษ รวมทั้งความต้องการปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นจากโครงการภาครัฐและความต้องการที่อยู่อาศัยยังมีต่อเนื่อง"บทวิเคราะห์ระบุ
   
นอกจากนี้การที่ปูนใหญ่มีกระแสเงินสดที่สูงขึ้น ก็จะเปิดโอกาสให้เข้าซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการได้มากขึ้น อาทิ  โครงการจะซื้อศูนย์ปิโตรเคมีแห่งแรกในเวียดนาม, โรงงานปูนซีเมนต์ในอินโดนีเซีย , การเข้าซื้อโรงงานปูนซีเมนต์ในเวียดนาม และโร งงานกล่องในประเทศไทยและในภูมิภาค   ส่วนงบลงทุน5ปี(2549-2553 )วงเงิน 1.55แสนล้าน ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดแล้ว และยังคงเหลือเงินลงทุนในปีนี้ 2.6หมื่นล้านบาท ขณะที่หนี้สินก็เพิ่มขึ้นเพียง 1.6 หมื่นล้านบาทดังนั้นโครงการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นกำลังจะกลับมาสร้างผลตอบแทนให้บริษัทเติบโคขึ้น
 
ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาสแรกองปีปูนใหญ่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,475.21   ล้านบาท  ล่าสุดราคาหุ้นSCCปิดในช่วงครึ่งวันเช้าที่ 263บาทเพิ่มขึ้น 2บาท