ศาลสั่งจำคุก8ปีอดีตผู้บริหารเพาเวอร์พีแต่งงบ

วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 16:46 น.
ศาลสั่งจำคุก8ปีอดีตผู้บริหารเพาเวอร์พีแต่งงบ
ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกผู้กระทำความผิด 4 ราย ฐานจัดทำบัญชี POWER-P ไม่ถูกต้องและฉ้อโกงประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกอดีตผู้บริหารบริษัท เพาเวอร์-พี (POWER-P) 3 ราย ได้แก่1.นายราชศักดิ์ สุเสวี 2.นายพงษ์ศักดิ์ คงปัญญากุล และน.ส.ศิริพร ตั้งมิตรประชา ในฐานความผิดร่วมกันกระทำหรือยินยอมให้จัดทำบัญชีไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง และฉ้อโกงประชาชน พร้อมกับผู้สนับสนุน 1 ราย คือ นายคาเชน หรือ คมกริช ลือจรรยา หรือ ชิษณุชา ปิยะคณิน

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจาก ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลทั้ง 4 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2549 โดย 3 รายเป็นอดีตผู้บริหาร POWER-P ได้แก่ นายราชศักดิ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงษ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี น.ส.ศิริพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท กรณีร่วมกันกระทำหรือยินยอมให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี 2547 ของ POWER-P ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง โดยรับรู้รายได้จากการให้บริการศึกษาความเป็นไปได้และจัดหาแหล่งเงินให้แก่โครงการก่อสร้าง ทั้งที่ไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าวจริง ลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดตามมาตรา 312 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83  โดยมีนายคมกริช เป็นผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 312 ประกอบมาตรา 315 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2557 ศาลอาญามีคำพิพากษาว่า นายราชศักดิ์ นายพงษ์ศักดิ์ และ น.ส.ศิริพร มีความผิดตามมาตรา 306 และ 312 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ลงโทษจำคุกคนละ 8 ปี และให้นายราชศักดิ์ คืนเงินผู้เสียหายรายหนึ่งเป็นจำนวน 878,169.19 บาท ส่วนนายคาเชน หรือคมกริช หรือ ชิษณุชา มีความผิดตามมาตรา 315 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ลงโทษจำคุก 8 ปี