ตลท.สอนวิธีเลือกหุ้นเพิ่มนักลงทุนหน้าใหม่

วันที่ 31 มี.ค. 2558 เวลา 12:16 น.
ตลท.สอนวิธีเลือกหุ้นเพิ่มนักลงทุนหน้าใหม่
ตลท.เปิดโครงการ Your First Stock ครั้งที่ 3 ช่วยขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่อย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปิดโครงการ Your First Stock ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ที่จะมีการให้ข้อมูลคำแนะนำในการลงทุน และงานสัมมนาการลงทุนกับผู้ลงทุนหน้าใหม่ โดยปีนี้ความเข้มข้นมากขึ้นจากการขยายช่องทางเพื่อกระจายข้อมูลให้เข้าถึงผู้ลงทุนทั่วไป โดยร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ตั้งแต่การมีบริษัทหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการเป็น 27 แห่ง จากปีก่อน 25 แห่ง ที่สำคัญการมีสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนได้เข้ามาร่วมโครงการ จากเดิมที่มีแต่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง ซึ่งจะทำให้การจัดสัมมนามีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อจะได้ช่วยให้ผู้ลงทุนหน้าใหม่สามารถเลือกหุ้นตัวแรกได้อย่างมีคุณภาพ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท. เปิดเผยว่า จากสถิติข้อมูลการลงทุนระยะยาวในช่วง 12 ปีย้อนหลัง หุ้นถือเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดกว่าสินทรัพย์อื่น หรือประมาณ 17.2% ซึ่งหมายความว่าหากมีการลงทุนสม่ำเสมอ ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ ดังนั้นประชาชนทั่วไปและนักลงทุนน่าจะใช้โอกาสที่ดัชนีหุ้นปรับฐานอยู่ ในการศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพื่อวางแผนเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการเติบโตที่ดีในอนาคตเพื่อลงทุนในระยะยาว

นอกจากนั้น ตั้งแต่ต้นปี 2558 ที่ผ่านมา ตลท.ได้ขยายช่องทางในการนำเว็บไซต์ Your First Stock ไปฝากลิงค์กับหน่วยงานสำคัญมากมาย เพื่อทำให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้น เช่น หอการค้าไทยซึ่งมีเครือข่ายทั้งหมดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลท. กล่าวว่า โครงการ Your First Stock ปีนี้ได้ชูแนวคิด วางแผน เลือกหุ้น ลงทุนคุณภาพ ซึ่งนอกจากที่จะทำให้ผู้ลงทุนหน้าใหม่เลือกหุ้นตัวแรกแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการจับจังหวะด้วย

อีกทั้งโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะช่วยในการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่ของ ตลท.ในปีนี้ ที่ตั้งเป้าเพิ่มนักลงทุนหน้าใหม่ 9.5 หมื่นราย ซึ่งจะส่งผลให้มีนักลงทุนหน้าใหม่สิ้นปีนี้ 1.2 ล้านราย โดยหวังว่าการเพิ่มของนักลงทุนจะมาจากโครงการ Your First Stock จำนวน 8 หมื่นคน หรือ 80% ของบัญชีผู้ลงทุนใหม่ทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2553-2557 หรือ 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ลงทุนรายบุคคลให้ความสนใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยจำนวนบัญชีผู้ลงทุนเติบโตเฉลี่ย 14% หากเทียบกับช่วงก่อนหน้าเติบโตเพียงปีละ 3-5% และในปี 2557 จำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 20% หรือเฉลี่ยกว่า 1.4 หมื่นราย/เดือน ส่วนเป้าหมายของโครงการส่วนใหญ่คือพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนประจำที่อยู่ในช่วงกำลังหาความมั่นคงให้กับชีวิตจากการลงทุน

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ อุปนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า การพิจารณาหุ้นตัวแรกในการลงทุนมีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน เพราะจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดีต่อการลงทุน

สำหรับกรณีที่ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บางแห่งใช้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไปถือครอบครองคอนโดมิเนียมเพื่อหลบเลี่ยงภาษี นางเกศรา กล่าวว่า ต้องยืนยันว่า การที่ บจ.ออกกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) ไม่ได้เป็นช่องทางให้ บจ.ในการเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด   

ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อว่าปลัดกระทรวงการคลังน่าจะพูดถึงภาพรวมโครงสร้างการจัดเก็บภาษีทั้งระบบที่ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องดีและเจตนารมณ์ที่ดี ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมหรือลดความเหลื่อมล้ำในการจัดเก็บภาษี ประกอบกับที่ผ่านมาการที่เป็นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายที่ถูกต้อง และได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและถี่ถ้วนจากหลายๆ ฝ่่ายอยู่แล้ว