ก.ล.ต.กล่าวโทษบิ๊กTUCCอินไซด์ขายหุ้น

วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 17:40 น.
ก.ล.ต.กล่าวโทษบิ๊กTUCCอินไซด์ขายหุ้น
ก.ล.ต.กล่าวโทษ 2 ผู้บริหาร ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ (TUCC)ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นก่อน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษนายยงยุทธ งามไกวัล และน.ส.วรพิน งามไกวัล ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นบริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ เนื่องจากก่อนหน้านี้บุคคลทั้งสองได้ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบความผิดจากคณะกรรมการเปรียบเทียบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2557 แต่ไม่ได้ชำระค่าปรับให้ครบถ้วน ทำให้คดีอาญายังไม่ยุติ

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ตรวจสอบพบว่า บุคคลทั้งสองขายหุ้น TUCC ในประการที่น่าจะเอาเปรียบบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น TUCC ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน และได้ล่วงรู้มาในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของ TUCC ตามลำดับ เกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้ารายย่อย ส่งผลให้ TUCC ขาดทุน เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 241 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อย่างไรก็ตามการถูกกล่าวโทษมีผลให้บุคคลทั้งสองเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษดำเนินคดี โดยในส่วนทางคดีอาญานั้นบุคคลทั้งสองมีสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมในการชี้แจงและแสดงหลักฐานในลำดับต่อไป

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นอำนาจและดุลพินิจของศาลยุติธรรม