กำไรบจ.ไตรมาสแรกโต 85%

วันที่ 24 พ.ค. 2553 เวลา 19:03 น.
ภัทรียาเผยกำไรบจ.ไตรมาสแรก 1.57 แสนล้านบาทโต 85% ปตท.-บินไทย-ปูนซิเมนต์ไทย-ธนาคารไทยพาณิชย์ครองแชมป์บริษัทจดทะเบียนมีกำไรสุทธิสูงสุด

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 524 บริษัท หรือ 93%ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 562  บริษัท (รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 26 กองทุน) มีกำไรสุทธิในไตรมาสแรกนี้ รวม 157,061  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85%จากปีก่อนซึ่งมีกำไรรวม  85,052  ล้านบาท

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพฯ (SET)  ที่ส่งงบการเงินงวดไตรมาส1/ 2553  จำนวน 464 บริษัท (จากทั้งหมด 501 บริษัท) มีกำไรสุทธิรวม   156 ,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85%  เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยมียอดขายรวม 1,765,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน

โดยส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการของบริษัทใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรสูงสุด ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร  กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่มีกำไรสุทธิ  51,070 ล้านบาท  30,224  ล้านบาท  และ 23,081  ล้านบาทตามลำดับ  เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น รวมทั้งมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับบริษัทจดทะเบียนมีกำไรสุทธิสูงสุด 5 อันดับแรก คือ  บริษัท. ปตท. (PTT)  บริษัท การบินไทย (THAI) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)