BGHซื้อรพ.สนามจันทร์3,555ล้าน

วันที่ 28 พ.ค. 2557 เวลา 21:27 น.
BGHซื้อรพ.สนามจันทร์3,555ล้าน
BGHเข้าเทกโอเวอร์โรงพยาบาลสนามจันทร์มูลค่า3,555ล้าน หวังขยายเครือข่ายสู่ภาคตะวันตก

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) จะเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาล สนามจันทร์และโรงพยาบาลในกลุ่มอีก 3แห่ง รวม  มูลค่าประมาณ 3,555 ล้านบาทถึง 3,655 ล้านบาท พร้อมรับโอนหนี้ทั้งหมดด้วย

การลงทุนครั้งนี้  บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จะได้โรงพยาบาล สนามจันทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจ.นครปฐม และหุ้นของโรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี  รวมถึงหุ้นบริษัท โรงพยาบาล เทพากร และบริษัท ก. วสุพล ที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเมืองราช สัดส่วน 44.5% และ 25%

วัตถุประสงค์ในการซื้อกิจการ เพื่อต้องการขยายเครือข่ายไปสู่ภูมิภาคตะวันตกซึ่งครอบคลุมพื้นที่จ.นครปฐม กาญจนบุรี  ราชบุรี เพชรบุรีรวมถึง สุพรรณบุรี  และได้ลูกค้าในภูมิภาคตะวันตกได้ทันที 

ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามจันทร์ เป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยแบบค้างคืน มี จำนวนเตียงจดทะเบียน  198 เตียง มีทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในปี 2556 มีกำไรสุทธิ 120 ล้านบาท   ส่วนโรงพยาบาลเทพากรมีกำไรสุทธิ 10.7 ล้านบาทและโรงพยาบาลเมืองราชมีกำไรสุทธิ 54.5 ล้านบาท