ตลาดmaiผนึก10บล.ออกบทวิเคราะห์หุ้น

วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 15:46 น.
ตลาดmaiผนึก10บล.ออกบทวิเคราะห์หุ้น
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมมือบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 10 แห่ง ออกบทวิเคราะห์หุ้นใน mai  ตั้งเป้าครบ 50 บริษัท

นายประพันธ์  เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  (mai)  เปิดเผยว่า ตลาด mai ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai กับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ชั้นนำ  10 แห่ง  เพื่อออกบทวิเคราะห์หุ้นในตลาด mai ให้นักลงทุนได้มีข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจลงทุนและเพิ่มความน่าสนใจของบจ.ใน mai ให้กับผู้ลงทุน

"ปัจจุบันตลาด mai มีบทวิเคราะห์ประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนบจ.ทั้งหมด 96 บริษัท  ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบบจ.ทั้งหมด  ดังนั้นการจัดทำบทวิเคราะห์ในครั้งนี้จึงจะผลิตบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุม 50 บริษัท โดยเน้น บจ.ที่มีลักษณะธุรกิจที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตสูง ผ่านบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ชั้นนำมากขึ้นและมีความหลากหลายมากกว่าเดิม"นายประพันธ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) ของตลาด mai เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 50 % ต่อปี  เป็นผลมาจากการเข้าจดทะเบียนของบริษัทต่างๆ ที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ขึ้นและอีกส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของ บจ. เดิม  ตลอดจนมีผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์ mai ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้นและยังเป็นการสนับสนุนให้มีผู้ลงทุนกลุ่มใหม่ๆ ที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนใน mai มากขึ้นด้วย

 

บทความแนะนำ