รับหุ้นนอกเข้าตลาด

วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 09:14 น.
รับหุ้นนอกเข้าตลาด
ก.ล.ต.เตรียมประกาศรับบริษัทต่างชาติเข้าตลาดหุ้นไตรมาส 2 สัปดาห์นี้ควงบิ๊กตลาดทุนไปญี่ปุ่น

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติเกณฑ์การขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นแห่งแรก เพื่อให้บริษัทที่อยู่ต่างประเทศสามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยได้ ขณะนี้เหลือเพียงรอประกาศใช้

“ตอนนี้เรามองกว้างไปทั่วโลก โดยให้เกณฑ์เปิดกว้างมากขึ้นจากเดิมที่บริษัทขนาดกลาง-เล็กจีนจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยใช้เกณฑ์โฮลดิ้งคอมพานี ก็ไม่ต้องไปใช้เกณฑ์เพื่อเข้าทางอ้อมแล้ว เพราะบริษัทเหล่านั้นสามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยได้โดยตรง”นายวรพล กล่าว

เบื้องต้นมุ่งเน้นในกลุ่มที่ใกล้ประเทศไทยก่อน ขณะที่เกณฑ์โฮลดิ้งก็ใช้ในกรณีบริษัทไทยที่ไปทำธุรกิจต่างประเทศเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นไทย

ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ได้เข้าไปตั้งบริษัทเพื่อทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านเตรียมที่จะนำบริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศนั้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดแรก

นายวรพล กล่าวว่า สัปดาห์นี้ ก.ล.ต.จะพาผู้บริหารหน่วยงานตลาดทุนไปเซ็นสัญญาความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ ก.ล.ต.ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำข้อตกลงในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน การสนับสนุนให้โบรกเกอร์ญี่ปุ่นมาทำธุรกิจในเมืองไทยมากขึ้น หรือโบรกเกอร์ไทยไปตั้ง บล.หรือพาพันธมิตรร่วมกับโบรกเกอร์ญี่ปุ่นมากขึ้น หรือการนำผลิตภัณฑ์ตราสารทุนทั้งไทยและญี่ปุ่นมาขายในอีกประเทศหนึ่งได้ เช่น การนำกองทุนอีทีเอฟญี่ปุ่นมาขายในไทย

“ขณะนี้ ก.ล.ต.พยายามจะออกกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจตลาดทุนในประเทศไทยมากขึ้น ให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านตลาดทุนของอาเซียน”นายวรพล กล่าว

น.ส.เนาวลักษณ์ กล่ำเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า รอให้ก.ล.ต.แจ้งกลับมาว่า อนุมัติเกณฑ์แล้ว และรอประกาศเป็นทางการ คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าได้