ศาลฎีกายกคำร้องทีพีไอแย้งบังคับจ่ายค่าปรับ

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 12:53 น.
ศาลฎีกายกคำร้องทีพีไอแย้งบังคับจ่ายค่าปรับ
ศาลฎีกายกคำร้องทีพีไอยื่นโต้แย้งการบังคับจ่ายค่าปรับคดีปั่นหุ้นขณะที่คดีหลักถึงที่สุดแล้ว           ศาลอาญา อ่านคำสั่งศาลฎีกาให้ยกคำรัองในคดีที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด ยื่นคำร้องขอให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความเกี่ยวกับอำนาจบังคับคดีเงินค่าปรับที่อัยการได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาเพื่อบังคับคดีว่าขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นคำร้องซักค้านดังกล่าวเป็นการโต้แย้งตัวบุคคลที่โจทก์แต่งตั้งบังคับคดี ไม่ใช่การโต้แย้งบทบัญญัติกฎหมายในการบังคับคดี

สำหรับคดีนี้ อัยการได้ยื่นฟ้องบมจ.ทีพีไอ ฯ , นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.ทีพีไอฯ , บริษัท สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด และนาย เชียรช่วง กัลยาณมิตร กรรมการบริหาร บจก.สเติร์นฯ เป็นจำเลยที่1-4 ตามลำดับ ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรณีปั่นหุ้นทีพีไอ โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษา ให้จำคุกนาย ประชัย จำเลยที่   2 และนาย เชียรช่วง จำเลยที่ 4 คนละ 3 ปี  และสั่งปรับบังคับคดี บมจ.ทีพีไอ ฯ จำเลยที่ 1 และบริษัท สเติร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด จำเลยที่ 3 รายละ 6,900,300,000 บาท ระหว่างนั้นฝ่ายอัยการโจทก์และจำเลยได้โต้แย้งกันเรื่องการบังคับคดี ส่วนเนื้อหาคดีหลักจำเลยทั้งสี่ได้ยื่นอุทธรณ์  กระทั่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายไม่ยื่นฎีกา