"เสริมสุข"ตั้งบริษัทลูกดูดหุ้นคืนดันไทยศูนย์กลางน้ำดำภูมิภาค

วันที่ 20 เม.ย. 2553 เวลา 06:20 น.
“เป๊ปซี่” ปรับโครงสร้างบริษัท ตั้งบริษัทลูกดูดหุ้นกลับ ตั้งโต๊ะรับซื้อ 29 บาท/หุ้น ดันเป๊ปซี่ไทยเป็นศูนย์กลางน้ำดำในภูมิภาค

นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข (SSC) เปิดเผยว่า มีข้อมูลการประกาศเจตนาในการเข้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทำให้โครงสร้างของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนไปและส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท จึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขาย (SP) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่รอบการซื้อขายช่วงบ่ายวันที่ 19 เม.ย. 2553

ทั้งนี้ มีรายงานว่า บริษัท เสริมสุข ได้ตั้งบริษัทลูกชื่อ สตราทีจิค เบฟเวอร์เรจเจส (ประเทศไทย) ขึ้นมา เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ SSC จากนักลงทุนทั่วไป (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) โดยจะยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 อย่างเป็นทางการได้วันที่ 26 เม.ย.นี้

สำหรับจำนวนที่เสนอซื้อเป็นหุ้น SSC จำนวน 155.43 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 58.46% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ SSC ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 29 บาท โดยผู้เสนอซื้อมีผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งนับหุ้นรวมกันแล้วก่อนทำคำเสนอซื้อมีจำนวน 110.46 ล้านหุ้น หรือ 41.54% โดยนับรวมกับบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง 24.94% และบริษัท Sever-up Nederland B.V. 41.54% ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SSC

อย่างไรก็ตาม บริษัท สตราทีจิคฯ มีผู้ถือหุ้น 2 ราย คือ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง ถือหุ้น 49% และบริษัท แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ถือหุ้น 51%

ขณะที่บริษัท แมเนจเม้นท์ฯ ถือหุ้นโดยเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง 49% อีก 51% ถือหุ้นโดยผู้บริหาร 51%

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เป้าหมายการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องจากการถือหุ้นของต่างชาติเต็มเพดาน 30% ของทุนจดทะเบียน และผู้ถือหุ้นต้องการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการทำธุรกิจในภูมิภาคนี้

“ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น SSC เพื่อใช้ SSC เป็นบริษัทหลักในการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ เบื้องต้นหากสตราทีจิคฯ ซื้อหุ้นได้เต็มจำนวน 58% กลายเป็นผู้ถือหุ้น 100% ยังไม่มีแผนจะถอนหุ้นออกจากตลาด แต่อนาคตไม่แน่นอน” แหล่งข่าวเปิดเผย และว่าราคาที่เสนอซื้อ 29 บาท สูงกว่าราคาในกระดาน จะดึงดูดให้นักลงทุนเสนอขายหุ้นคืนจำนวนมาก