เป๊ปซี่ ตั้งบริษัทลูก รับซื้อหุ้น 29 บาท

วันที่ 19 เม.ย. 2553 เวลา 15:59 น.
เป๊บซี่ ขอพักการซื้อขายหุ้นชั่วคราวตั้งแต่ช่วงบ่าย  ตั้งบริษัทลูก รับซื้อหุ้น 29 บาท

นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข ( SSC ) เจ้าของผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่ เปิดเผยว่า บริษัทได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ พักการซื้อขายหุ้นชั่วคราว ตั้งแต่การซื้อขายช่วงบ่ายวันนี้ เนื่องจาก มีการประกาศเจตนาเข้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ SSC ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนไป และส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับบริษัทที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นจากนักลงทุนทั่วไป (เทนเดอร์ออฟเฟอร์ ) คือ บริษัท สตราทีจิค เบฟเวอร์เรจเจส (ประเทศไทย ) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท เป๊ปซี่ - โคลา (ไทย ) เทรดดิ้ง จะรับซื้อห้นจากนักลงทุนทั่วไปราคาหุ้นละ 29 บาท จำนวนเสนอซื้อ 155.43 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 58.46 %