10หุ้นร้อนกำไรพุ่ง

วันที่ 02 มี.ค. 2556 เวลา 08:11 น.
10หุ้นร้อนกำไรพุ่ง
แจกหุ้นปันผล-เงินสดแถมวอร์แรนต์ SSIจุกหนักขาดทุนหมื่นล้าน

สุ่มหุ้นร้อน 10 บริษัท พบผลงานปี 2555 ส่วนใหญ่กำไรพุ่ง ใจถึงแจกหุ้นปันผล-เงินสดแถมวอร์แรนต์

ผลการรวบรวมผลดำเนินงานของหุ้น ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้เข้าเกณฑ์ซื้อขายด้วยการวางเงินสดล่วงหน้า 100% ก่อนซื้อ (แคชบาลานซ์) ซึ่งได้เลือกหุ้นที่เข้า-ออก เกณฑ์แคชบาลานซ์ นับจากต้นปีที่ผ่านมาประมาณ 10 บริษัท พบว่า มีผลดำเนินงานปี 2555 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2554 นอกจากนี้คณะกรรมการของแต่ละบริษัทก็ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

นายกัมพล ติยะรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับผลดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-ธ.ค. หลังบริษัทมีผลดำเนินงานที่เติบโตขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ 0.20 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดอีก 0.10 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ให้กับผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ซึ่งวอร์แรนต์มีอายุ 5 ปี ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท โดยจะ XD วันที่ 30 เม.ย. 2556

อย่างไรก็ตาม ผลของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและวอร์แรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 902 ล้านหุ้น เป็น 1,264 ล้านหุ้น โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 361 ล้านหุ้น

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ (PLE) เปิดเผยว่า แม้ผลดำเนินงานในงบรวมจะยังขาดทุนแต่ก็ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่ถ้าหากพิจารณาจากงบเดี่ยว จะเห็นว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 125 ล้านบาท โตขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 51 ล้านบาท

นอกจากนั้น ยังจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท

นายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์ กรรมการ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น (LIVE) กล่าวว่า ผลงานที่ดีขึ้นเพราะ

ประการแรก ต้นทุนการดำเนินงานลดลง โดยต้นทุนการดำเนินงานอยู่ที่ 176.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 169.44 ล้านบาท หรือเท่ากับ 48.95% เป็นค่าลิขสิทธิ์รายการกีฬาและต้นทุนผลิตรายการที่ลดลง

ประการที่สอง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวนเงิน 76.27 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 49.75 ล้านบาทหรือเท่ากับ 39.48% เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและเงินเดือนพนักงานที่ลดลง

ประการที่สาม ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวนเงิน 31.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 25.83 ล้านบาท หรือเท่ากับ 430.77% เป็นหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์กีฬาที่เลิกใช้แล้ว และเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงานที่เพิ่มขึ้น

นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ กรรมการบริหาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) (PAE) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่หุ้นยังอยู่ในช่วงที่นักลงทุนจะต้องวางเงินสดล่วงหน้า 100% แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 333 ล้านบาท พลิกจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 36.98 ล้านบาท

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) กล่าวว่า บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 1.59 หมื่นล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 980.77 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการเข้าลงทุนมาตลอด นับตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค. 2556 เป็นต้นมา พบว่ามีหุ้นที่อยู่นอก SET50 มีสัดส่วนการซื้อขายเกิน 50% ตั้งแต่ต้นปีนี้เทียบจากปี 2555 อยู่ที่ 36% และหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (พี/อี) เกิน 40 เท่ารวมกว่า 100 บริษัท ตลท.รายงานรายชื่อหุ้นที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (แคชบาลานซ์) มีผลวันที่ 4 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2556 ประกอบด้วย บริษัท อีเอ็มซี (EMC) บริษัท ณุศาศิริ (NUSA) นับเป็นสองบริษัทแรกที่ติดเกณฑ์แคชบาลานซ์นาน 6 สัปดาห์ขยายระยะเวลาจากเดิมที่เพียง 2 สัปดาห์

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลท.เคยเตือนก่อนหน้านี้ว่าหุ้นร้อนบางบริษัทราคาได้ปรับตัวขึ้นเกินกำไรที่จะสามารถทำได้ทัน เพราะหากคิดพี/อี 40 เท่าตามราคาที่ขึ้นไปแล้วต้องทำกำไรให้ได้ถึงปีละ 30% จึงจะสามารถทันราคาที่ปรับขึ้นไปแล้วซึ่งเป็นไปได้ยาก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต