บลจ.ไทยพาณิชย์ขายกองตราสารหนี้นอก

วันที่ 26 ก.พ. 2556 เวลา 12:59 น.
บลจ.ไทยพาณิชย์ขายกองตราสารหนี้นอก
บลจ.ไทยพาณิชย์  รุกออกกองตราสารหนี้ต่างประเทศตลาดเกิดใหม่ ชี้ปัจจัยหนุนเอื้อลงทุนบอนด์ภาครัฐ

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเสนอขายกองทุนใหม่ที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐของตลาดเกิดใหม่ คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCBEMBOND) มูลค่า 2,000 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่  26 ก.พ.-6 มี.ค.2556 ด้วยเงินลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

“ภาพรวมตลาดตราสารหนี้กลุ่มตลาดเกิดใหม่มีความน่าลงทุนมากขึ้นจากความเสี่ยงโลกที่ลดลง และในปีที่ผ่านมามีเงินทุนไหลเข้ากลุ่มตลาดเกิดใหม่สูงเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ความกดดันด้านเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานและสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มสูงทุกปี สกุลเงินท้องถิ่นมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเหรียญสหรัฐ ตลอดจนความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง”นางโชติกา กล่าว        

สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Emerging Markets Investment Grade Debt Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน “I share class” ด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐ บริหารจัดการโดย Investec Asset Management Limited เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ออกในสกุลเงินท้องถิ่นของกลุ่มในประเทศตลาดเกิดใหม่และมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารในระดับลงทุนได้ โดยให้น้ำหนักการลงทุนในประเทศบราซิล, มาเลเซีย, เม็กซิโก

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและอาจลงทุนหรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ