กสิกรบริการหนังสือรับรองคืนภาษีผ่านเน็ต

วันที่ 17 ม.ค. 2556 เวลา 17:31 น.
บลจ.กสิกรไทยเปิดบริการใหม่เอาใจนักลงทุนดาวน์โหลดหนังสือรับรองซื้อกองทุน LTF-RMF เพื่อยื่นขอคืนภาษี เริ่ม 21 ม.ค.นี้

น.ส.ยุพาวดี ตู้จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวบริการใหม่ให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF ออนไลน์ผ่าน www.kasikornasset.com เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย ในการใช้เอกสารประกอบการยื่นและใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2555 โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 21 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ ถือเป็นบลจ.รายแรกที่ให้บริการดังกล่าว เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมพร้อมยื่นภาษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน LTF/RMF ของกสิกรไทย รวมทั้งช่วยลดปัญหาจากกรณีที่เอกสารทางไปรษณีย์สูญหายได้อีกด้วย

น.ส.ยุพาวดี กล่าวว่า สำหรับการจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF/RMF กลุ่มผู้ลงทุนที่สมัครใช้บริการ K-Mutual Fund e-News & Report จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับบริการส่งหนังสือรับรองการซื้อกองทุน LTF-RMF ในรูปแบบ .pdf file ทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 17 ม.ค.2556 แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่วนผู้ลงทุนที่ไม่ได้สมัครใช้บริการจะยังคงได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ ซึ่งคาดว่าจะทยอยจัดส่งได้ครบถ้วนภายใน 25 ม.ค.นี้