ธนชาตเปิดกองทุน RMF 7-14 ธ.ค.นี้

วันที่ 06 ธ.ค. 2555 เวลา 15:29 น.
ธนชาตเปิดกองทุน RMF 7-14 ธ.ค.นี้
บลจ. ธนชาตเข็น T-LowBeta เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นหุ้นพื้นฐานดี ผันผวนต่ำ หลังจากลูกค้าตอบรับกองทุน T-LowBeta เติบโต 70%

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของกองทุน T-LowBeta  ที่จัดตั้งไปเมื่อปลายเดือนมี.ค ที่ผ่านมา  ปัจจุบันได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดี จากแนวคิดการลงทุนที่โดนใจผู้ลงทุน โดยเน้นลงทุนหุ้นพื้นฐานดี ผันผวนต่ำกว่าตลาด  ปัจจุบันขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นถึงกว่า 70% ภายในระยะเวลาเพียง 8 เดือน  และมีการคืนผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนแล้ว โดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นครั้งแรกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นเงิน  0.50บาทต่อหน่วยลงทุน หลังจากจัดตั้งกองทุนมาเพียง 5 เดือน

ดังนั้นเพื่อสนองตอบการตอบรับที่ดีของกองทุน T-LowBeta และเพิ่มทางเลือกสำหรับกองทุนประหยัดภาษี ในช่วงเดือนสุดท้ายของการลงทุนในกองทุน RMF บลจ. ธนชาต จึงจัดตั้งกองทุน RMF กองทุนใหม่ โดยใช้แนวคิดการลงทุนเช่นเดียวกับ  T-LowBeta    คือ กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) จะเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 7-14 ธันวาคม 2555 นี้

นายบุญชัย เปิดเผยเพิ่มเติมถึงสภาพการลงทุนที่ยังอยู่ในสภาวะตลาดผันผวน เนื่องจากความกังวลในปัจจัยของต่างประเทศ เช่น ปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังยืดเยื้อ ถึงแม้ว่าตัวเลขการผลิตของจีนจะปรับตัวดีขึ้นก็ตาม ในสภาวะการลงทุนผันผวนนี้ บลจ.ธนชาต จึงเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) เหมาะกับนักลงทุนที่มองหากองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนน้อย และผู้ต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณที่มองหากองทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดเงินและตราสารหนี้

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) เน้นลงทุนในหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ต่ำกว่า 1 หรือที่เรียกว่า หุ้น Low Beta คือ หุ้นที่ผันผวนน้อยกว่าดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ เป็นหุ้นที่ในช่วงตลาดขาลง ก็จะปรับลงน้อยกว่าตลาด  ในช่วงที่ตลาดขาขึ้นก็จะปรับตัวขึ้นไม่เท่าตลาด  หุ้นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายการลงทุนนอกจากจะผันผวนน้อยกว่าตลาดแล้ว บางกลุ่มยังมีกระแสเงินสดจากเงินปันผลเป็นตัวช่วยหากภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยอีกด้วย  เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อประหยัดภาษี  ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากทั่วไป โดยรับความผันผวนของเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะการลงทุนได้บ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต  โทร  0-2126-8399  กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต ทุกสาขา โทร 1770  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com