กองอสังหาฯWHAPFเพิ่มทุนกว่า2พันล.

วันที่ 27 พ.ย. 2555 เวลา 12:25 น.
บลจ.กสิกรไทย เพิ่มทุนกองทุน “WHAPF” ครั้งที่ 2 อีกกว่า 2 พันล้านบาท  ลงทุนคลังสินค้าเพิ่ม 2 แห่ง ดันผลตอบแทนเพิ่ม

 นายอำพล โพธิ์โลหะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ในวันที่ 11 – 13 ธ.ค.2555  ราคาหน่วยละ 10 บาท ได้สิทธิจองซื้อในอัตราส่วน 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.6887 หน่วยลงทุนใหม่  

สำหรับผู้ลงทุนรายใหม่จองซื้อได้ในวันที่ 19-25 ธ.ค.2555  ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท  โดยมีกำหนดขั้นต่ำที่ 5,000 หน่วย และจองซื้อเพิ่มได้เป็นทวีคูณของ 100 หน่วย  

กองทุนจะระดมทุนอีก 2,142 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนไปในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารคลังสินค้า 2 โครงการ คือ โครงการคลังสินค้า Healthcare บนถนนบางนา-ตราด ขนาดประมาณ 52,700 ตารางเมตร และโครงการคลังสินค้า Kao 3 ในพื้นที่ใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ. ชลบุรี ขนาดประมาณ 16,800 ตารางเมตร 

 "บลจ.กสิกรไทย เชื่อมั่นว่าคลังสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจรวมทั้งการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาว  เนื่องจากคลังสินค้าที่จะลงทุนเพิ่มทั้ง 2 โครงการมีผู้เช่าเต็ม 100% ขณะที่ปัจจุบันกองทุนลงทุนในอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานรวม 7 แห่ง"นายอำพล กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน WHAPF ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในรอบการดำเนินงานระหว่างปี 2554-2555 นี้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวม 4 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 0.7241 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนมาตั้งแต่เดือนม.ค. 2555 เฉลี่ยประมาณ 7.22% ต่อปี  มูลค่าการจ่ายปันผลในปีนี้รวม 159.35 ล้านบาท