บัวหลวงเปิดจองหน่วยลงทุนกองอสังหาฯเพิ่ม

วันที่ 15 พ.ย. 2555 เวลา 19:51 น.
บัวหลวงเปิดจองหน่วยลงทุนกองอสังหาฯเพิ่ม
กองอสังหาฯ TLOGIS เปิดจองหน่วยลงทุนเพิ่มทุน 19-22 พ.ย. ราคาหน่วยละ 11.35 บาท 

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์ค โลจิสติคส์ (TLOGIS) กล่าวว่า ในวันที่ 19-22 พ.ย. บริษัทจะเปิดรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของกองทุน TLOGIS จำนวน 176.3 ล้านหน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 11.35 บาท รวมเม็ดเงินเพิ่มทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนจะให้สิทธิ และเสนอขายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ในวันที่ 26 ต.ค. อัตราส่วนการใช้สิทธิจองซื้อเท่ากับ 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.7422 หน่วยลงทุนใหม่

“เงินเพิ่มทุนที่ได้ในครั้งนี้จะนำมาซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค ประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้ามาตรฐานจำนวน 36 คูหา พื้นที่เช่ารวม 117,664 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ใน 5 ทำเลของโครงการไทคอน-โลจิสติคส์ พาร์ค ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และอยุธยา” นายสุทธิพงศ์ กล่าว

นายสุทธิพงศ์ กล่าวต่อว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้กองทุน TLOGIS มีพื้นที่คลังสินค้าเพื่อหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 243,625 ตารางเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่ 125,961 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้กองทุนมีโอกาสเพิ่มรายได้ และเงินปันผล

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทุนประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว 11 ครั้งคิดเป็นเงิน 2.2965 บาทต่อหน่วยลงทุน