CIMBTออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ10ปีดอก4.8%

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 15:01 น.
CIMBTออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ10ปีดอก4.8%
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิอายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 4.8% ต่อปี เปิดจองซื้อวันที่ 5-8 พ.ย.นี้

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท โดยจะเปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2555

สำหรับหุ้นกู้ชุดนี้ เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนถือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ อายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด โดยมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

นายสุภัค กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิอายุ 10 ปี ครั้งนี้ ธนาคารจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 สำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจของธนาคาร อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปที่กำลังมองหาแหล่งลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก

"การมาลงทุนกับหุ้นกู้ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มซีไอเอ็มบี ธนาคารครบวงจรชั้นนำระดับอาเซียน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A+ (tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)" นายสุภัค กล่าว

ประชาชนและสถาบันที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคาร สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center  โทร. 02 626 7777 หรือ www.cimbthai.com