บอร์ดทอท.ปลดว่าที่เรือโทอนิรุทธิ์

  • วันที่ 25 ต.ค. 2555 เวลา 21:01 น.

บอร์ดทอท.ปลดว่าที่เรือโทอนิรุทธิ์

บอร์ดทอท.เลิกจ้างว่าที่เรือโทอนิรุทธิ์ไม่ระบุสาเหตุ ตั้งสมชัยรักษาการแทนจนกว่าจะได้ผอ.คนใหม่

ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่มี พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี เป็นประธานคณะกรรมการ ทอท. แจ้งว่า ที่ประชุมมีมติเลิกจ้าง ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างข้อ 5.4 ที่สามารถยกเลิกได้ โดยมีผลในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายวิศวกรรมและก่อสร้าง ทอท.และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. แทน จนกว่าจะสามารถสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ได้          อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเลิกจ้างสัญญาของ ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ที่ประชุมไม่ได้ระบุถึงสาเหตุการเลิกจ้าง ระบุเพียงว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างข้อ 5.4 ที่สามารถยกเลิกได้เท่านั้น โดยที่ผ่านมาได้มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 วัน และได้มีการชดเชยค่าจ้าง 6 เดือน ของเงินเดือนงวดสุดท้าย ซึ่ง ขณะนี้ ทอท.ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดในฐานะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ อยู่ระหว่างการลาพักผ่อนเป็นระยะเวลา 1 เดือน          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติโครงการก่อสร้างทางวิ่ง เส้นที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินรวม 15,442ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ