กสิกรใจป้ำคงผลตอบแทน3กองทุนใหม่

วันที่ 18 ต.ค. 2555 เวลา 13:01 น.
กสิกรใจป้ำคงผลตอบแทน3กองทุนใหม่
บลจ.กสิกรไม่หวั่นลดดอกเบี้ยนโยบาย ย้ำกองทุนเทอมฟันด์ 3 กองขายสัปดาห์นี้ยังจ่ายผลตอบแทนเท่าเดิม 2.80% -3.55%

นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทยยังคงโอกาสรับผลตอบแทนในกองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการ 3 กองทุนที่เปิดขายตั้งแต่วันที่ 16-22 ต.ค. ที่อัตรา 2.80% - 3.55 % ต่อปีเท่าเดิมแม้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25%

สำหรับกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอวี (KFF1YAV)  โอกาสรับผลตอบแทนที่ 3.55% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน บีคิว (KFI3MBQ) โอกาสรับผลตอบแทนที่ 3.15% ต่อปี   มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน นอกจากนี้เสนอขายกองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้นตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีเอฟ (KPPTF3MBF) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไทยและเงินฝากประจำ 3 เดือนธนาคารทิสโก้ โอกาสรับผลตอบแทนที่ 2.80% ต่อปี

นายนาวิน กล่าวว่า มติของ กนง.ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก 3.00% เหลือ 2.75% ค่อนข้างสวนทางกับการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศปรับลดลงค่อนข้างมากถึง 0.15%-0.25% ในชั่วข้ามคืน ส่วนกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะกองทุนที่อยู่ระหว่างเสนอขายในสัปดาห์นี้ แม้อัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุนจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่นโยบายดังกล่าวกระทบต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลงด้วย