แอสเซทพลัสขายตราสารหนี้3เดือน3.20%

วันที่ 09 ต.ค. 2555 เวลา 17:54 น.
บลจ.แอสเซท พลัส เปิดขายกองทุน แอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 ลงทุนตราสารหนี้ไทย 3 เดือน จ่าย 3.20% ต่อปี

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส เปิดเผยว่า การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ช่วงนี้ต้องมีความระมัดระวัง  สำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ แนะนำให้ลงทุนในกองทุนระยะสั้น โดยในวันที่ 11 ต.ค.บริษัทฯ จะเปิดขายและรับซื้อคืนรอบใหม่ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4 (ASP-TFIXED4)

กองทุนมีอายุประมาณ 3 เดือน รอบการลงทุนนี้จะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและตั๋วแลกเงินในประเทศ  คาดว่าสามารถให้ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายได้อยู่ที่ 3.20% ต่อปี

น.ส.ฤดี  ปติอารยกุล ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กล่าวว่า ช่วงนี้ต้องติดตามว่าเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียจะไปลงทุนในตราสารใด  ถึงแม้เม็ดเงินบางส่วนจะเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทย  แต่ในระหว่างทางตลาดอาจยังมีความผันผวนได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น ทิศทางของค่าเงิน  แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ  การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน

"ตลาดตราสารหนี้ในช่วงอาทิตย์แรกของเดือนต.ค.ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นอายุน้อยกว่า 1 ปี ปรับตัวขึ้น 0.02-0.05% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวมีการปรับตัวลง 0.01-0.10%  เนื่องจากใน 3 อาทิตย์แรกของเดือนนี้ ยังไม่มีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลหรืออุปทานใหม่ของพันธบัตรออกมา ประกอบกับมีการกลับเข้ามาลงทุนของต่างชาติ โดยมียอดซื้อสุทธิในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 13,101 ล้านบาท"น.ส.ฤดี กล่าว