กรุงไทยจัดโปรโมชั่นซื้อRMF-LTF

วันที่ 02 ต.ค. 2555 เวลา 16:40 น.
กรุงไทยจัดโปรโมชั่นซื้อRMF-LTF
บลจ.กรุงไทย ออกโปรโมชั่นซื้อ RMF-LTF ตั้งแต่ 1 ต.ค.-28 ธ.ค.นี้ รับเงินคืนสูงสุด 120,000 บาท

นายสมชัย  บุญนำศิริ  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM)  เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดโปรโมชั่นสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)-กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)   ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. -28 ธ.ค.2555   โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนตามขั้นที่กำหนดไว้ สูงสุดถึง 120,000 บาท  

นอกจากนี้ยังได้รับคะแนนสะสมจากการชำระผ่านบัตรเครดิต โดยเคทีซีรับคะแนนสะสมทุก 100 บาท  รับ 1 คะแนน เมื่อซื้อกองทุน RMF-LTF รวมกันทุกกองทุน  โดยมียอดซื้อตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ   

สำหรับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน  เมื่อซื้อ RMF-LTF ที่เป็นกองหุ้นและกองผสม ได้แก่  KTLF , KSLTF,KTLF70/30 KSET50LTF , RMF1 , KSRMF , KTSE-RMF    และรับเพิ่มคะแนนสะสมอีก 4,000 คะแนน เมื่อแบ่งชำระ 0% นาน 3เดือน ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป /เซลส์สลิป   

ขณะที่ผลการดำเนินงานจากการบริหารกองทุนของบริษัทสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  โดยย้อนหลังล่าสุด  ณ วันที่ 21  ก.ย.2555 กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)  ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน  อยู่ที่ 10.55% 6  เดือน อยู่ที่ 5.37%   1 ปี อยู่ที่ 21.76% และตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 23.88% ส่วนเกณฑ์มาตรฐาน  AIMC ย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 5.91% และ 6 เดือนอยู่ที่ 4.32% และ 1 ปี อยู่ที่ 14.32% และตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 13.55%   

นายสมชัย กล่าวว่า บริษัทยังได้เปิดขายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 53 ตั้งแต่วันนี้- 8 ต.ค.2555    อายุ 3 เดือน ลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศสัดส่วนไม่เกิน 79%  ที่เหลือลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ในประเทศ ผลตอบแทนประมาณ 3.20% ต่อปีและอยู่ระหว่างขายกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 6 เดือนคุ้มครองเงินต้น 1 ถึงวันที่ 5 ต.ค.2555   อายุโครงการ  6  เดือน  เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐในประเทศและเงินฝากประจำธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผลตอบแทนประมาณ 2.85% ต่อปี