จีอีขายหุ้นแบงก์กรุงศรีฯ7.6%

วันที่ 26 ก.ย. 2555 เวลา 14:37 น.
จีอีขายหุ้นแบงก์กรุงศรีฯ7.6%
กลุ่มจีอีขายหุ้นแบงก์กรุงศรีฯ7.6%จากหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด แย้มที่เหลือจะขายหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายกลุ่ม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า กลุ่มจีอีได้จัดให้มีการขายหุ้นประมาณ 7.6% ของหุ้นที่ถืออยู่ในธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านการขายในตลาดหลักทรัพย์แบบเจาะจง โดยมี Morgan Stanley เป็นผู้จัดจำหน่าย

ทั้งนี้ กลุ่มจีอีแจ้งว่าจะไม่ทำการขายหุ้นของธนาคารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 180 วัน เว้นแต่จะเป็นการขายหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่กลุ่มจีอีถืออยู่ตามกลยุทธ์ของกลุ่มจีอี หรือตามแต่ที่กลุ่มจีอีจะได้ตกลงกับ Morgan Stanley

สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มจีอี 32.93% หรือ 2,000 ล้านหุ้น รองลงมาไทยเอ็นวีดีอาร์ 17.18% หรือ 1,043 ล้านหุ้น โดยกลุ่มรัตนรักษ์ ถือ 0.55% หรือ 33 ล้านหุ้น ในอันดับที่ 19

บทความแนะนำ