บลจ.ลั่นไม่ลงทุนหุ้นบ.ทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 18:33 น.
บลจ.ลั่นไม่ลงทุนหุ้นบ.ทุจริตคอร์รัปชัน
สมาคมบลจ. เผยสมาชิก 24 แห่งประกาศต้านคอร์รัปชัน ลั่นไม่คบ ไม่ลงทุนในบริษัทที่มีต้นทุนคอร์รัปชั่น

นายสมจินต์  ศรไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุนใส่ใจและให้ความสำคัญกับผลเสียที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นต่อการลงทุนในบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์ในการลงทุนและไม่ส่งเสริมให้มีการคอร์รัปชันในภาคธุรกิจเอกชน  โดยขณะนี้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) สมาชิกของสมาคม จำนวน  24 บริษัท จากทั้งหมด 29 บริษัท ที่ประกาศชัดเจนว่าไม่คบ ไม่ลงทุนในบริษัทที่มีต้นทุนคอร์รัปชัน ซึ่งวิธีหนึ่งในการคัดกรอง โดยการใช้ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คัดหุ้นที่ลงทุนจากบริษัทที่เป็นบรรษัทภิบาลอย่างแท้จริง

"การคอร์รัปชั่นจะส่งผลต่อการแข่งขันกับบริษัทในต่างประเทศ  กองทุนของเราจะได้ผลกำไรไม่ดีเท่า หากเราลงทุนในหุ้นบริษัทไทยที่คอร์รัปชัน ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นของประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ลงทุนก็ไม่อยากลงทุน และไม่ไว้วางใจต่อบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจและภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของบริษัทเอกชนในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน  และแสดงออกว่าภาครัฐจริงจังในการตรวจสอบพร้อมกับมีกระบวนการลงโทษจัดการกับข้าราชการที่มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดและรวดเร็ว"นายสมจินต์กล่าว

ทั้งนี้ การลดคอร์รัปชั่นมีความสำคัญต่อการแข่งขันสำหรับภาคธุรกิจอย่างมาก  หากมีการคอร์รัปชั่นจะทำให้ต้นทุนของธุรกิจสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถขายของในราคาที่ต่ำกว่าหรืออาจจะใช้วัสดุคุณภาพต่ำทำให้เกิดความเสียหายที่อาจประมาณค่ามิได้