ยูนิเวนเจอร์ทุ่ม7.5พันล.ซื้อ"GOLD"

วันที่ 09 ก.ย. 2555 เวลา 13:04 น.
ยูนิเวนเจอร์ทุ่ม7.5พันล.ซื้อ"GOLD"
ยูนิเวนเจอร์ ทุ่ม 7,500 ล้านบาท เสนอซื้อหุ้น แผ่นดินทอง หวังขึ้นผู้นำอสังหาฯ

นางอรฤดี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ (UV) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 7 ก.ย. 2555 มีมติให้บริษัทเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) โดยสมัครใจ โดยเสนอซื้อหุ้นละ 5.50 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้น (วอร์แรนต์) GOLD ที่ราคา 2.50 บาทต่อหน่วย มูลค่ารวม 7,497.97 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ให้บริษัททำสัญญาจะซื้อหุ้น GOLD จาก Rock Key International Limited (RKIL) ซึ่งจะขายหุ้นให้บริษัท 281.31 ล้านหุ้น หรือ 24.8% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และวอร์แรนต์ 108.47 ล้านหน่วย ในราคาเดียวกับที่เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นที่เหลือ เพื่อเตรียมขึ้นเป็นที่หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้ ให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ ทั้งหมด 40% จากผู้ถือหุ้น 2 ราย ราคาหุ้นละ 15 บาท เป็นเงิน 360 ล้านบาท

คณะกรรมการจะขอมติผู้ถือหุ้นวันที่ 17 ต.ค.นี้ เพื่อเพิ่มทุน 3,280 ล้านบาท จากทุนเดิม 764.77 ล้านบาท โดยออกหุ้น 3,280 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท แบ่ง 264 ล้านหุ้น รองรับซื้อหุ้นแกรนด์ฯ และ 3,016 ล้านหุ้น ไว้คืนเงินกู้ที่บริษัทจะกู้มาชำระค่าหุ้นซื้อ GOLD

ทั้งนี้ RKIL เป็นบริษัทในฮ่องกงซึ่งซื้อหุ้น GOLD มาจากกลุ่มมหากิจศิริ เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา