บัวหลวงออกกองทุนเน้นพันธบัตรรัฐ

วันที่ 30 ก.ค. 2555 เวลา 13:36 น.
บัวหลวงออกกองทุนเน้นพันธบัตรรัฐ
บลจ.บัวหลวงเปิดขายกองทุน B-TREASURY 1 - 8 ส.ค.นี้ เน้น “ซื้อขายคล่อง มั่นใจกับตราสารหนี้ภาครัฐไทย”

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดขายกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY) ตั้งแต่วันที่ 1-8 ส.ค.2555 ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจในการลงทุนผ่านตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงผ่านตราสารหนี้ภาครัฐไทย

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวสามารถใช้เพื่อการลงทุนหรือบริหารสภาพคล่อง เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากระยะสั้น โดยกองทุนเปิดให้ซื้อและขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการและเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนลูกค้าจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงินและตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก โดยไม่มีการลงทุนในต่างประเทศและจะดำรงอายุเฉลี่ยของตราสารไม่เกิน 3 เดือน