ธนชาตขายตราสารหนี้6เดือนจ่าย3.15%

วันที่ 26 ก.ค. 2555 เวลา 14:13 น.
บลจ.ธนชาต ขายกองทุน Fixed Income 25 ลงทุนตราสารหนั้ไทยผสมต่างประเทศ 6 เดือน  ผลตอบแทนประมาณ 3.15%

น.ส.ทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต กล่าวว่า บริษัทฯ จะสนอขายกองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 25(TFixedIncome25) ระยะเวลาลงทุนประมาณ 6 เดือน  ผลตอบแทนประมาณ 3.15% ต่อปี  เปิดขายครั้งเดียวถึงวันที่ 30 ก.ค.2555

กองทุนมีเป้าหมายลงทุนในเงินฝากสกุลเงิน Arab Emirates Dirham ของ Union National Bank   Abu Dhabi Commercial Bank   First Gulf Bank  ประมาณ 20% ลงทุนในเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ของ Bank of China ประมาณ 20% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย Emirates NBD ประมาณ 20% ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ออกโดย Itau Unibanco S.A.  Banco Bradesco  ประมาณ 18% ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ที่ออกโดย บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ บริษัท แสนสิริ บริษัท เอสซี แอสเซท คอร์ปอเรชั่น ประมาณ 21.90% และลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประมาณ 0.10% อายุประมาณ 6 เดือน

ทั้งนี้ กองทุนจะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนสำหรับมูลค่าตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน