บลจ.เอือมโปรโมชั่นจูงใจนักลงทุน

วันที่ 25 ก.ค. 2555 เวลา 17:48 น.
บลจ.เอือมโปรโมชั่นจูงใจนักลงทุน
บลจ. เอือมโปรโมชั่นจูงใจนักลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ชี้ส่วนใหญ่ไม่อยากแจก รอ ก.ล.ต. สรุปเกณฑ์ใหม่

นายสถาปนะ เลี้ยวประไพ เลขาธิการสมาคมและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า จากการสำรวจความคิดเห็นสมาชิกของสมาคมส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้มีการจัดโปรโมชั่นแจกแถมให้นักลงทุน ส่วนหนึ่งเพราะเป็นต้นทุนของ บลจ.

“แต่โปรโมชั่นของกองทุนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะการแข่งขันกับสินค้าการเงินอื่นๆ ของธนาคาร ซึ่งเกณฑ์ปัจจุบันให้แจกของที่มีมูลค่าไม่เกิน 2% ของมูลค่าซื้อขาย และยังไม่มีข้อสรุปว่าจะต้องปรับลดลงหรือไม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ระหว่างการศึกษาในประเด็นดังกล่าวร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” นายสถาปนะ กล่าว

นอกจากนี้ นายสถาปนะ กล่าวอีกว่า สมาคมฯ ยังเสนอให้มีข้อสรุปด้วยว่า ควรเปิดให้นักลงทุนใช้บัตรเครดิตซื้อกองทุนหรือไม่ ซึ่งสมาคมฯ ไม่เห็นด้วยกับการผ่อนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ เนื่องจากกองทุนเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยง

“ในต่างประเทศไม่มีการโฆษณาขายกองทุนโดยให้ของแจกของแถม และไม่ให้ใช้บัตรเครดิตซื้อกองทุน ซึ่งเราต้องการให้อุตสาหกรรมกองทุนไทยเดินไปในทิศทางนั้น และส่งเสริมให้นักลงทุนพิจารณาจากผลการดำเนินงานมากกว่า” นายสถาปนะ กล่าว

พร้อมกันนี้ นายสถาปนะ ยังสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ว่า กองทุนหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ที่ 16.9% รองลงมาเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เฉลี่ยอยู่ที่ 14.57% ขณะที่กองทุนผสมให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8.84%

ขณะที่ บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริ์ช (ประเทศไทย) ระบุว่า กองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 กองทุน ลงทุนหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศ สัดส่วนรวมกัน 58% โดยหุ้น 5 อันดับแรก ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 8.8% ซีพี ออลล์ (CPALL) 7.9% เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) 7.41% ท่าอากาศยานไทย (AOT) 7.25% และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4.85%