ไทยพาณิชย์ออกทริกเกอร์ลุยหุ้นตั้งเป้า7%

วันที่ 04 ก.ค. 2555 เวลา 14:47 น.
บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 3 ลุยตลาดหุ้นไทย

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 3  อายุประมาณ 7 เดือน โดยเน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีศักยภาพในการเติบโต มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เปิดขายตั้งแต่วันนี้-9 ก.ค.2555 เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

กองทุนกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 7% และสามารถปิดกองทุนได้ก่อนกำหนดภายใน 7 เดือน หากมูลค่าหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 11.00บาท/หน่วยเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน หรือ ณ วันทำการใดทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในมูลค่าไม่น้อยกว่า 10.81449 บาท/หน่วย

นางโชติกา กล่าวว่า ผู้จัดการกองทุนจะเน้นบริหารในเชิงรุกคอยจับจังหวะการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีปรับน้ำหนักการลงทุนและเงินสดให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะและอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดขาลง

 “ตลาดหุ้นไทยน่าสนใจ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย มีราคาค่อนข้างถูก โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (พี/อี) อยู่ที่ 11.4 เท่า ขณะที่การเติบโตของผลประกอบการบริษัทอยู่ในระดับที่สูงถึง 22%” นางโชติกา กล่าว

นอกจากนี้ในช่วงเดียวกันยังได้เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ระยะจำนวน 3 กองทุน จนถึงวันที่ 9 ก.ค.555 ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3M56 อายุ 3 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 2.90% ต่อปี กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6M1 อายุ 6 เดือน คาดผลตอบแทนประมาณ 3.10% และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y42   (SCBFF1Y42) อายุ 1 ปี คาดผลตอบแทน 3.30%