เหมราชฯ สร้างสถิติยอดขายที่ดินใหม่

วันที่ 04 ก.ค. 2555 เวลา 13:17 น.
เหมราชฯ สร้างสถิติยอดขายที่ดินใหม่
เหมราชสร้างสถิติยอดขายที่ดินใหม่ ครึ่งปีแรกขายได่ 1,447 ไร่ เพิ่มขึ้น88%

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ)เปิดยอดขายที่ดินครึ่งปีแรกของปี 2555 จำนวน 1,447 ไร่ (578 เอเคอร์ หรือ 231 เฮคตาร์) เพิ่มขึ้น88%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 

นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ  กล่าวว่า บริษัทมีสัญญารวม 67 สัญญา เป็นลูกค้าใหม่ 44 ราย และเป็นการขยายโครงการของลูกค้าที่มีอยู่เดิม 23 ราย โดยในจำนวนนี้กว่า50%เป็นการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น และกว่า30%มาจากกลุ่มยานยนต์ 

สำหรับครึ่งปีแรกของ ปี 2555 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่าจากโรงงานสำเร็จรูปและโลจิสติกส์พาร์คเพิ่มขึ้น 44,018 ตารางเมตร หรือ เพิ่มขึ้น28% จากยอดสะสมเมื่อสิ้นปี 2554 นอกจากนี้ยังมียอดรวมพื้นที่จากการเช่าล่วงหน้าอีก 30,631 ตารางเมตรซึ่งจะเริ่มสัญญาการเช่าในอีก 1-7 เดือนข้างหน้า 

บริษัทฯ ประมาณการว่าพื้นที่จากการให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปและโลจิสติกส์พาร์คสำหรับทั้งปี 2555 จะเพิ่มขึ้น60%จากยอดสะสมของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ความต้องการด้านบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น7% 

“ประเทศไทยยังคงเป็นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิด อัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ และจากทำเลที่ตั้งที่สามารถส่งออกไปได้ในหลายๆประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากยอดการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง62% ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2555”นายเดวิด กล่าว