ไทยพาณิชย์หวั่นครึ่งปีหลังหุ้นผันผวนหนัก

วันที่ 02 ก.ค. 2555 เวลา 17:42 น.
บลจ.ไทยพาณิชย์ หวั่นตลาดหุ้นครึ่งปีหลังผันผวนหนัก ถือเงินสดเพิ่ม จ่อจ่ายปันผลกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต 

นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การลงทุนในช่วง 6 เดือนหลังของปีนี้ ตลาดหุ้นยังมีโอกาสเป็นขาขึ้น แต่จะมีความผันผวนสูงกว่าในช่วง 6 เดือนแรก แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงมีอัตราการเติบโตดีต่อเนื่องจากการขยายตัวของบริโภคและการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อประกอบกับการได้รับประโยชน์จากลดอัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลง แต่ความเสี่ยงหลักจากวิกฤตหนี้สินในประเทศแถบยุโรปซึ่งยังไม่มีมาตรการที่จะแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จจะบั่นทอนความเชื่อมั่นในการลงทุนเป็นระยะๆ จึงทำให้ตลาดมีความผันผวนสูงตามข่าวดีข่าวร้ายที่สลับกันออกมา

“กองทุนจึงจะคัดเลือกลงทุนในธุรกิจที่พึ่งพาการเติบโตจากภายในประเทศเอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อยจากข่าวเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สินดังกล่าว และเพิ่มการถือเงินสดขึ้น” นางโชติกากล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ จะจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2554 ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 2555 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย

นางโชติกา กล่าวว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ลงทุนเฉพาะหุ้นที่น่าสนใจมากที่สุดและสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในขณะนั้น ประมาณ 30-35 ตัว โดยจะใส่น้ำหนักการลงทุนมากน้อยตามความน่าสนใจลงทุนในแต่ละช่วง

“ในปีนี้กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกำไรในระดับสูง และหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับการทยอยขายหุ้นเพื่อทำกำไรเป็นระยะๆ เมื่อหุ้นที่ลงทุนไว้ขึ้นไปใกล้เคียงกับราคาเป้าหมาย” นางโชติกา กล่าว