การบินไทย

  • วันที่ 23 พ.ค. 2555 เวลา 13:25 น.

การบินไทย

หลังมีมติยกเลิกสัญญาว่าจ้างนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวย การใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555  ซึ่งมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ติดตามประเด็นร้อนได้ที่นี่เลย!!

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ