นักลงทุนยื่นฟ้องค่าเสียหายกองทองเพี้ยน

วันที่ 21 พ.ค. 2555 เวลา 13:18 น.
นักลงทุนยื่นฟ้องค่าเสียหายกองทองเพี้ยน
ศศินทร์ เผยนักลงทุน ยื่นฟ้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรณีเสียหายราคาหน่วยกองทุนทองคำอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ผิดปกติ

นายชนวีร์  สุภัทรเกียรติ นักวิจัยและอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า กลุ่มนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากราคาปิดของหน่วยลงทุนกองทุนทองคำที่จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.42% ในวันที่ 30 ธ.ค.2554 ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดทองคำโลก ได้ยื่นหนังสือถึงศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายกับนักลงทุนร่วม 1,000 คน และในเวลาต่อมาศศินทร์ได้จัดงาน “Sasin Faculty Research Forum” เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงที่มาที่ไปของปัญหาและยืนยันว่าการเผยแพร่งานวิจัย “ช่องโหว่ของกองทุนทองคำไทย” ของศศินทร์ยืนยันว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาและตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง 

อย่างไรก็ตาม  จากการติดตามความเคลื่อนไหวของนักลงทุนเรียกร้องค่าชดเชยผ่านมพบ. ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  นักลงทุนที่ได้รับความเสียหาย , สมาคมบริษัทจัดการลงทุน , บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเจรจาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนขอเลื่อนการเจรจา  เพื่อหารือกับสมาชิกของสมาคมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  

“กลุ่มนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายได้ให้เวลาจนถึงสิ้นพ.ค. หากไม่มีความคืบหน้าจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก็จะใช้มาตรการกฎหมายและจะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนทั่วประเทศว่ามีความเสี่ยงมากเพียงใดในการลงทุนกับบลจ.และขอให้ผู้เสียหายทุกท่านรีบแจ้งข้อมูลและร่วมกันเรียกร้องความรับผิดชอบชดเชยความเสียหายได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 02-2483737 หรือ www.consumerthai.org “นายชนวีร์ กล่าว

สำหรับกองทุนที่อ้างอิงราคากองทุนทองคำสิงคโปร์ (SPDR GLD 10 US$) คือ บัวหลวงโกลด์ฟันด์, บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ, เค โกลด์, เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ, กรุงศรีโกลด์, กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ, เคแทม โกลด์ ฟันด์, เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ, วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ, ไทยพาณิชย์โกลด์, ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์, ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ, ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์, ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ และ ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ