เอสแอนด์พีตั้งบริษัทที่ไต้หวัน-มาเลเซีย

วันที่ 18 พ.ค. 2555 เวลา 13:03 น.
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท(S&P) ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ที่ไต้หวันและมาเลเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ 

บริษัทฯจัดตั้งบริษัทชื่อ  บางกอก แจม ในประเทศไต้หวัน ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ทุนจดทะเบียน 5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (สิงคโปร์)หรือ SK ในสัดส่วน 100% โดย SK เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลบอล (Global)ในสัดส่วน 50% และ Global เป็นบริษัทย่อยที่ S&P ถือหุ้น 80%           ส่วนอีก 1 บริษัท คือ บริษัท บางกอก แจม(มาเลเซีย)  จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจร้านอาหาร มีทุนจดทะเบียน 0.50 ล้านริงกิต หรือประมาณ 5 ล้านบาท