3บริษัทเรียงแถวขายไอพีโอ

วันที่ 14 เม.ย. 2555 เวลา 11:29 น.
3บริษัทเรียงแถวขายไอพีโอ
ไอพีโอ แห่ขายหุ้นไตรมาส 2 ปีนี้คึกคัก ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิงแล้วหลายบริษัท “ฮอทพอท” คาดเปิดจองเดือน พ.ค.นี้

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรม การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิง) และอนุญาตให้บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ (VIH) และบริษัท เอื้อวิทยา (UWC) เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) แล้ว โดยมีกำหนดนับหนึ่งไฟลิงตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา

สำหรับบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล” มีบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มีแผนเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวนทั้งสิ้น 135 ล้านหุ้น โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการโรงพยาบาล และชำระคืนเงินกู้บางส่วน โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถขายหุ้นได้ภายในไตรมาส 2 ปีนี้ ก่อนจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป

บริษัท เอื้อวิทยา เป็นบริษัทรับจ้างผลิตเสาโครงเหล็กประเภทเสาโครงเหล็กสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กโทรคมนาคม เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย และงานโครงเหล็กทั่วไป รวมถึงจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (CEN) และมี บล.คันทรี่ กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งบริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นทั้งสิ้น 99.5 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยบริษัทจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) เช่นกัน

ด้านนายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ฮอทพอท (HOTPOT) กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติไฟลิงและอนุญาตให้บริษัท ฮอทพอท เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมว่าจะเปิดจำหน่ายหุ้นในช่วงใด ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นช่วงเดือน พ.ค.นี้ หรืออย่างช้าภายในไตรมาส 2 ปีนี้

ฮอทพอททำธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ที่เน้นอาหารประเภทสุกี้ ชาบู เป็นหลัก มีแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเสนอขายหุ้นจำนวน 101.98 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม รวมถึงการใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม

รายงานข่าวจาก ก.ล.ต. ระบุด้วยว่า ก.ล.ต.ได้อนุญาตให้ บล.บัวหลวง เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 6 รุ่น ประกอบด้วย DW ในหุ้นของบริษัท การบินไทย (THAI) รุ่น C ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) DW ในหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) รุ่น C, DW ในหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต (TCAP) รุ่น A , DW ในหุ้นของธนาคารทหารไทย (TMB) รุ่น A, DW ในหุ้นสามัญของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) รุ่น B และ DW ในหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) รุ่น A

ทั้งนี้ DW ทั้ง 6 รุ่น จะเสนอขายผ่าน บล.บัวหลวงทั้งหมด และจะเสนอขายรุ่นละจำนวน 20 ล้านหน่วย