ชัยเกษมใกล้ทักษิณ

วันที่ 04 เม.ย. 2555 เวลา 07:14 น.
ชัยเกษมใกล้ทักษิณ
วงการการเมืองไม่เซอร์ไพรส์ ชัยเกษม นั่งประธาน ก.ล.ต. เผยสายสัมพันธ์ใกล้ชิด “ทักษิณ ชินวัตร” ว่ากันว่าเป็นมือกฎหมายที่มีส่วนช่วยหลายคดี

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ไม่ประหลาดใจที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 เม.ย. แต่งตั้งนายชัยเกษม นิติสิริ อดีตอัยการสูงสุด เป็นประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แทน น.ส.นวพร เรืองสกุล ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลวันที่ 29 เม.ย. 2555 เพราะมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

นายชัยเกษม นับว่าเป็นประธาน ก.ล.ต.คนแรกที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจ

ชัยเกษม
ชัยเกษม

นอกจากนี้ นายชัยเกษม ยังมีส่วนช่วยไกล่เกลี่ยคดีสำคัญให้พ.ต.ท.ทักษิณ พ้นผิดไปได้ โดยสมัยที่เป็นอัยการสูงสุด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) สอบทุจริตคอร์รัปชันการจัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX โดยขณะนี้เรื่องอยู่ในชั้นสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อส่งฟ้องศาลเอาผิดกับ พ.ต.ท.ทักษิณ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนายชัยเกษม

นายชัยเกษม ถูกส่งเข้ามาเป็นกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ 1 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกรรมการที่นั่งในคณะกรรมการแห่งนี้นานที่สุด

ระหว่างที่นั่งเป็นกรรมการ ได้เป็นประธานสอบการทำงานของผู้บริหารธนาคาร กรณีที่มีพนักงานโกงเงินธนาคารถึง 500 ล้านบาท ซึ่งผลสอบของกรรมการชุดของนายชัยเกษม ไม่พบผู้บริหารทำผิดและไม่ต้องมีใครรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น สวนทางผลของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มี น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นประธานสอบ

นอกจากนี้ นายชัยเกษม ยังเป็นประธานจัดซื้อจัดจ้างระบบคอร์แบงกิงของ ธอส. ที่จนถึงวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องการตรวจรับงานไม่เรียบร้อย และระบบก็ยังมีปัญหาปฏิบัติการไม่ได้บ่อยครั้งจนถึงทุกวันนี้

“นายชัยเกษมเป็นนักกฎหมายที่ได้รับการชื่นชมจากบุคคลภายนอกมาก เป็นผู้ใหญ่ที่มีส่วนช่วยไกล่เกลี่ยในหลายคดี เช่น กรณี ธอส. ก็ได้แนะนำให้เขียนรายงานการตรวจสอบ ซึ่งมีส่วนให้ผู้บริหารรายนั้นพ้นผิดไปได้” แหล่งข่าวเปิดเผย

ประธาน ก.ล.ต.คนล่าสุด ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้รับการคัดสรรและไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เพราะผู้ตรวจการแผ่นดินตัดสินเป็นโมฆะ เพราะเห็นว่ากรรมการคัดสรรบางคนมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก 3 คน ใน 5 คน มีปัญหาเรื่องคดี CTX

ทางด้านตลาดทุน นายชัยเกษมเคยช่วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ระยะหนึ่ง

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ตลท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วม จัดทำ“โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” โดยจะคัดเลือกกิจการที่ดีของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศให้มาระดมทุนและจดทะเบียนใน ตลท.หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ตั้งเป้าว่านับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นปี 2556 จะเห็นบริษัทเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิง) เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปไม่ต่ำกว่า 25 บริษัท

“เราหวังว่าจะมีบริษัทมายื่นคำขอเป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ mai ไม่ต่ำกว่า 25 บริษัท ส่วนหลังจากนั้นอาจจะเข้าไปกระจายหุ้นในปีถัดไปก็ได้ โดย ก.ล.ต.เชื่อว่าจังหวัดต่างๆ ของไทยมีบริษัทที่มีศักยภาพหลายแห่ง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน แพ็กเกจจิงจากชานอ้อย และบริษัทที่ทำแห อวน เป็นต้น”

สำหรับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างจังหวัดหรือเป็นบริษัทในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และผู้บริหารชุดปัจจุบันจะต้องบริหารงานมาติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีผลกำไรในงบการเงินงวดปีล่าสุด