TPOLY ออกหุ้นกู้พันลบ.บุกธุรกิจครั้งใหญ่

  • วันที่ 14 มี.ค. 2555 เวลา 12:55 น.

TPOLY ออกหุ้นกู้พันลบ.บุกธุรกิจครั้งใหญ่

TPOLYเตรียมออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท สยายปีกสู่ธุรกิจพลังงานและอสังหาริมทรัพย์เพิ่ม

นายเจริญ จันทร์พลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์  (TPOLY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ในปี 2555 นี้ TPOLY มีแผนที่จะรุกขยายธุรกิจครั้งสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคตให้กับบริษัท โดยธุรกิจที่เตรียมบุกและน่าจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนในปีนี้คือ ธุรกิจ พลังงานยังคงรุกหน้าอย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าในปี 2555 จะสามารถเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวะมวลแห่งใหม่ได้อีก 1 ถึง 2 โครงการ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(Feasibility Study) จากที่ปัจจุบันบริษัทได้ทำการศึกษาอยู่ 4 โครงการ

ทั้งนี้ได้เน้นการพัฒนาโครงการทางด้านภาคใต้เป็นหลัก ซึ่งโดยภาพรวมทางบริษัทจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวะมวลแห่งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเดิมที่ได้วางไว้ และโครงการที่ 2 และ 3 คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในปี 2557 โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวะมวลให้ได้ทั้งสิ้น 4 โครงการภายในปี 2557 และเริ่มรับรู้รายได้ทั้งหมดทุกโครงการภายในปี 2558 ซึ่งจะทำให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต  และด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะผุดโครงการประเภททาวน์โฮม ในย่านรามอินทรา มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท  เนื่องจากเป็นโปรเจ็กที่สร้างอัตราผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจและสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้ โดยคาดว่าจะเริ่มการขาย(Pre-Sale) ได้ช่วงปลายปี 55 นี้ 

นายเจริญ จันทร์พลังศรี กล่าวต่อถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างว่าในปีนี้ TPOLY ยังคงบุกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้เตรียมประมูลงาน มูลค่ารวมประมาณ 1.45 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับงานไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้านบาท ปัจจุบันตั้งแต่ต้นปี 55 ได้งานแล้ว 1.4 พันล้าน  และในปีนี้ TPOLY เน้นเข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่เนื่องจากมีมาร์จิ้นในระดับที่ดี พร้อมกันนี้ได้ตั้งเป้าหมาย Backlog สิ้นปี 2555 ไว้ที่ 5,000 ล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ 3,000  ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ รายได้จากงานในมือที่มีอยู่  โดยตั้งเป้าอัตรากำไรสุทธิที่ประมาณ 3.5% - 4.0%

ในปัจจุบัน TPOLY มียอดงานก่อสร้างในมือคงเหลือ (Backlog) ประมาณ 5,860 ล้านบาท ซึ่งเป็น Backlog ที่สูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทขึ้นมา ปัจจุบันมีงานในมือทั้งสิ้น 27 โครงการ แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าภาคราชการร้อยละ42 และกลุ่มลูกค้าเอกชนร้อยละ 58  และหากแบ่งเป็นประเภทของธุรกิจเป็นกลุ่มงานโรงพยาบาลร้อยละ 32 งานโรงงาน โรงไฟฟ้าและปิโตรเคมีร้อยละ 30 งานคอนโดมิเนียมและศูนย์การค้าร้อยละ 21 งานสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยร้อยละ 8 งานอาคารทั่วไปร้อยละ 6 และงานสาธารณูปโภคและงานปรับปรุงร้อยละ 3 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555  มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลประจำปี 2554 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 33,599,782.08 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ