บลจ.อยุธยา-ทิสโก้ยันแผ่นดินไหวชิลีไม่กระทบลงทุน

วันที่ 04 มี.ค. 2553 เวลา 18:42 น.
บลจ.อยุธยา-ทิสโก้ ไม่กังวลแผ่นดินไหวชิลีกระทบลงทุน เหตุกองทุนละตินอเมริกาลงทุนหุ้นชิลีแค่ 5-6% น้ำหนักมากในบราซิล

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ เปิดเผยว่า บริษัทยังคงจัดตั้งและเสนอขายกองทุนเปิดทิสโก้ ละติน อเมริกา เพราะไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศชิลี เนื่องจากกองทุนลงทุนในตลาดหุ้นชิลีเพียง 5.9% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนเท่านั้น จึงไม่น่ากังวล

“น้ำหนักการลงทุนของกองทุนอยู่ที่ประเทศบราซิลมากถึง 70% ของพอร์ตทั้งหมด รองลงมาเม็กซิโก 18.14% โคลัมเบีย 2.7% และเปรู 2.4%” นายธีรนาถ กล่าว

อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าจะเปิดขายครั้งแรกได้ 1-2 สัปดาห์หน้า

นายธีรนาถกลับมองในแง่ดีว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอาจทำให้รัฐบาลต้องใช้งบลงทุนเพิ่มขึ้นและชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไป ซึ่งส่งผลดีต่อการลงทุนและบริษัทยังมองว่ามีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นละตินอเมริกาในปีนี้ประมาณ 15-20% เช่นเดิม

นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.อยุธยา กล่าวว่า กองทุนเปิดอยุธยาลาตินอเมริกาอิควิตี้ ลงทุนในหุ้นชิลี 6% ของมูลค่าพอร์ต จึงไม่คิดว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจะทำให้มุมมองต่อการลงทุนในละตินอเมริกาเปลี่ยนกองทุนเปิดอยุธยาลาตินอเมริกาอิควิตี้ ณ 3 มี.ค. 2553 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 77.44 ล้านบาท มูลค่าต่อหน่วย 10.5081 บาท