บจ.ทำกำไรปี 52 กว่า 4.4 แสนล้านบาท

วันที่ 04 มี.ค. 2553 เวลา 17:35 น.
บริษัทจดทะเบียนทำกำไรงวดปี 2552 รวมกัน 446,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  42% กลุ่มทรัพยากร-การเงิน-อสังหา ยอดรวมกำไรสูงสุด

นางภัทรียา  เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)  และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 541 บริษัท หรือ 96% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 561 บริษัท (รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 26 กองทุน) ได้ส่งงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แล้ว  โดยมีกำไรสุทธิรวมกัน 446,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีกำไรรวม 313,707 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 42%

สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)  ที่ส่งงบการเงินประจำปี 2552 จำนวน 482 บริษัท (จากทั้งหมด 501 บริษัท) มีกำไรสุทธิรวม 444,288  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43%  เมื่อเทียบกับปี 2551  โดยมียอดขายรวม 6,339,785 ล้านบาท ลดลง 14% จากปี 2551

“ด้วยความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ อีกทั้งความสามารถของผู้ประกอบการที่มีการปรับกลยุทธ์การบริหารงาน ทำให้ บริษัทจดทะเบียนโดยรวมมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 42% ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียน 291 บริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผลสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2552 ด้วยอัตราเฉลี่ยสูงถึง 4% (ณ 3 มี.ค.2553)” นางภัทรียากล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 ปี 2552 ของ SET  และ mai  มีกำไรสุทธิรวม 114,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 96,446 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  219% โดยส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มทรัพยากร  กลุ่มบริการ  และกลุ่มวัตถุดิบสินค้าอุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิ 29,356 ล้านบาท 15,508 ล้านบาท และ 4,543 ล้านบาท  เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนบริษัทในกลุ่ม SET100 มีกำไรสุทธิ 391,016  ล้านบาท คิดเป็น 88% ของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนรวม เพิ่มขึ้น 46%  จากปีก่อน โดยมียอดขายลดลง16%  ขณะที่ต้นทุนขายลดลง 19 % ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จาก  16% จากปีก่อนเป็น 19%

สำหรับบริษัทจดทะเบียนมีกำไรสุทธิสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ปตท. (PTT)  บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย  (SCC) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)