ชูกรุงศรีอิควิตี้ลิ้งค์ลุ้นผลตอบแทนสูง11.4%

วันที่ 27 ก.พ. 2555 เวลา 18:07 น.
บลจ.กรุงศรี ออกกรุงใหม่อายุ 18 เดือน เน้นตราสารหนี้ แบ่ง 5% ลงทุนสัญญาออปชั่นอ้างอิงราคาหุ้น หวังผลตอบแทนรวมสูงสุด 11.40%

นายฉัตรพี  ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี เปิดเผยว่า บริษัทเปิดขายกองเปิดกรุงศรีอิควิตี้ลิงค์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 18M1(KFEQCR18M1) อายุกองทุนประมาณ 18 เดือน  มีนโยบายลงทุน 95% ในตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศและอีก 5% ลงทุนในสัญญาออปชั่นเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในอัตราสูงสุดถึง 11.40% 

ผลตอบแทนดังกล่าวอ้างอิงจากการปรับตัวของราคาหุ้นบลูชิพประเภท NVDR 4 ตัวได้แก่ SCB-R ,BBL-R , PTT-R และ  ADVANC-R  ณ วันเริ่มต้นกองทุนกับวันสังเกตการณ์รวม  3 ครั้ง ในทุกๆ 6 เดือน  โดยในแต่ละรอบหากราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวสูงกว่าหรือเท่ากับราคาปิด ณ วันเริ่มต้น  ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3.80% ต่อ 6 เดือน  ถ้าราคาปิดของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีราคาปิดลดลงจากราคาปิดของหุ้นนั้นๆ ในวันเริ่มต้น  ผู้ลงทุนก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนในรอบๆ  ถ้าราคาปิดของหุ้นอ้างอิงทุกตัวสูงกว่าหรือเท่ากับราคาปิด ณ วันเริ่มต้นในทุกรอบผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนรวมสูงสุดถึง11.40%

ทั้งนี้ กองทุนจะนำผลตอบแทน 3.80% ซึ่งผู้ลงทุนได้รับในแต่ละรอบโดยการสับเปลี่ยนอัตโนมัติเข้ากองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)

บลจ.กรุงศรี มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยในช่วงอีก 2 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ประมาณ 5-6% ต่อปี นำโดยการลงทุนจากภาครัฐ  ขณะที่กำไรบริษัทจดทะเบียนคาดว่าจะเติบโตประมาณ 10% ดัชนีตลาดหลักทรัพย์น่าจะแกว่งตัวในช่วง 900-1,200 จุดในปี 2555