บัวหลวงยิ้มได้บริหารกองฟิวเจอร์พาร์ค

วันที่ 02 ก.พ. 2555 เวลา 15:45 น.
บลจ.บัวหลวง หน้าบาน ได้บริหาร “กองฟิวเจอร์พาร์ค” แจงผู้ถือหน่วยมั่นใจเดินหน้าจ่ายปันผลต่อเนื่อง

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง กล่าวว่า บลจ.บัวหลวง ได้รับเข้าเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ได้รับเข้าเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กองทุน FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่า (Leasehold) ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ในโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บางส่วน รวมเนื้อที่ 52,573.09 ตารางเมตร และลงทุนในสิทธิในการนำพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง 48,190.51 ตารางเมตร

“เราเชื่อว่าการเข้ามารับเป็นผู้จัดการกองทุน FUTUREPF ในครั้งนี้ ผู้ถือหน่วยยังคงมั่นใจได้กับโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง เพราะกองทุนจะมีศักยภาพในการแสวงหารายได้ของทรัพย์สินที่เข้าไปลงทุนด้วยประสบการณ์บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัท รังสิตพลาซ่า ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการนี้มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การค้ามานานแล้ว และกองทุนก็มีประวัติการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนในอัตราที่น่าพอใจโดยต่อเนื่อง สม่ำเสมอ กว่า 20 ครั้งแล้ว ขณะที่บลจ.บัวหลวงมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” นายสุทธิพงศ์ กล่าว