"เอสซีซี"แพ้คดีปลอมใบหุ้น

วันที่ 30 พ.ย. 2554 เวลา 20:51 น.
"เอสซีซี"แพ้คดีปลอมใบหุ้น
ปูนซิเมนต์ไทยแพ้คดีปลอมใบหุ้นต้องร่วมรับผิดกับอดีตพนักงานจ่ายค่าเสียหาย164ล้านบาทดอกเบี้ย-เงินปันผล

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(SCC)  แจ้งว่าเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาว่านายประพันธิ์ ชูเมือง (อดีตพนักงานของบริษัทฯ) กระทำละเมิดต่อโจทก์ กรณีปลอมแปลงใบหุ้นและให้บริษัทฯในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทำของนายประพันธิ์ด้วย

ทั้งนี้ศาลแพ่งได้ให้นายประพันธิ์คืนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 672,000หุ้นให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถคืนได้ให้ใช้ราคาหุ้นเป็นเงิน 164,633,800 บาทและดอกเบี้ยในอัตรา7.5%ต่อปีนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ พร้อมทั้งเงินปันผลที่ยังขาดอยู่  ปัจจุบันบริษัทฯกำลังพิจารณาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ต่อไป

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2552  ผู้จัดการมรดก และทายาทผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ยื่นฟ้องบริษัทฯ พร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นรวม 9 รายต่อศาลแพ่งให้ร่วมรับผิดในฐานละเมิด เรียกคืนหุ้นและค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ประมาณ 223 ล้านบาท