ไทยคมขาดทุนน้อยลง

วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 11:04 น.
ไทยคมประกาศผลประกอบการปี2552 ขาดทุนลดลงจากปี2551

บริษัท ไทยคม รายงานผลการดำเนินงานปี 2552 ขาดทุนสุทธิ 471.22 ล้านบาทดีขึ้นจากปี 2551 ขาดทุนสุทธิ  713.18ล้านบาทโดยมีรายได้รวม จำนวน 7,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 604 ล้านบาท หรือ 8.5% แต่รายได้จากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียมลดลง 77ล้านบาทหรือ 1.7% คงเหลือ 4,506 ล้านบาท แม้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 465 ล้านบาท ในปี 2552 ในขณะที่ปี 2551 บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 369 ล้านบาท ก็ตาม