ไมเนอร์ฯเทกโอเวอร์"เอสแอนด์พี"

วันที่ 26 ส.ค. 2554 เวลา 09:57 น.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศซื้อกิจการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)  ประกาศซื้อกิจการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  (S&P)โดยจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกรายโดยความสมัครใจ จำนวน 72,302,773 หุ้นในราคาหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,061.19 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาตั้งโต๊ะรับซื้อที่ 70 บาทต่ำกว่าราคาในตลาดที่80 บาท
 
สำหรับการรับซื้อหุ้นครั้งนี้ไม่รวมหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock)  ของบริษัท และหุ้นของบริษัทที่ MINTถืออยู่
 
อย่างไรก้ตาม บริษัทได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่คือ กลุ่มครอบครัวศิลาอ่อนและครอบครัวไรวาว่าจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทต่อไป และจะไม่ขายหุ้นที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้
 
ปัจจุบันบริษัทเอสแอนด์พีฯมีทุนจดทะเบียน 523.43 ล้านบาท  แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 104.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 5 บาท