ปูนซิเมนต์ไทยทุ่ม280 ล้านขยายลงทุน

วันที่ 10 ก.พ. 2553 เวลา 09:30 น.
ปูนซิเมนต์ไทย ขยายการลงทุน 280 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถพัฒนาเทคโนโลยี นายกานต์ ตระกูลฮุน   กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย เปิดเผยว่า บริษัทย่อยชื่อ เอสซีจี เคมิคอลส์  ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าถือหุ้น 25% ในบริษัทจีทีเทคโนโลยี (GTC) คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 280 ล้านบาท ประมาณ 8  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการเข้าถือหุ้นในดังกล่าวจะทำให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา High Value Added Product & Service ของ บริษัท  

 นอกจากนั้นความร่วมมือของ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ GTC จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้าน R&D ของ เอสซีจี เคมิคอลส์  ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย
           
ทั้งนี้ GTC เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้าน Technology Licensing ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการแยกสารอะโรมาติกส์และการทำให้บริสุทธิ์ เทคโนโลยีการผลิต paraxylene และเทคโนโลยีการแยก Styrene จากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของ Naphtha Cracker นอกจากนั้นยังให้บริการทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงกลั่น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง ฮุลตันรัฐ เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในหอกลั่นและสำนักงานขายอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เม็กซิโก สิงคโปร์ และสาธารณรัฐเช็ก