แฉศูนย์ประชุมภูเก็ตเน่า ม.รัฐทิ้งงานรับไม่ได้มีค่าหัวคิว

วันที่ 09 ก.พ. 2553 เวลา 16:06 น.
คลังทิ้งลาดกระบังหนีกินหัวคิวไทยเข้มแข็งสร้างศูนย์ประชุมภูเก็ต
 
นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า ได้หารือกับนายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง ที่กำกับดูแลกรมธนารักษ์ เพื่อแก้ปัญหาข่าวเรื่องมีการทุจริตหักหัวคิวผู้รับออกแบบก่อสร้างโครงการศูนย์ประชุมจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง ควรที่จะเปิดกว้างให้กับผู้ออกแบบรายอื่นๆ เข้ามาร่วมออกแบบประกวดโครงการ ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงรายเดียว เพราะต้องการให้การสร้างศูนย์ประชุมระดับแนวหน้าของโลก
 
ทั้งนี้ นายกรณ์ พยายามปฏิเสธที่จะชี้แจงการทุจริตโครงการดังกล่าว และปฏิเสธที่จะตอบว่า ควรต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตในโครงการนี้หรือไม่ เพราะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับโครงการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ถึงแม้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างจริง ก็พบว่ามีกระบวนการทุจริตของนักการเมืองและข้าราชการประจำเกิดขึ้น
 
ด้านนายพฤฒิชัย กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมธนารักษ์ว่าการว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินตามขั้นตอน แต่ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งว่าดำเนินการอย่างไร โดยนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้สั่งการให้ไปดูเรื่องนี้ให้ละเอียด ที่ผ่านมาไม่ทราบว่ามีการว่าจ้างใครมาออกแบบ แต่ตอนนี้ห่วงโครงการการล่าช้า หากมีการตรวจสอบมากจะเบิกงบไม่ทัน
 
"กรมธนารักษ์เขาดำเนินการเรื่องนี้เป็นหลัก เขาทำอะไรบ้างผมไม่รู้เลย เบื้องต้นกรมบอกว่าทำตามขั้นตอนถูกต้องโปร่งใส วิธีการทำงานของกรมธนารักษ์ไม่จำเป็นต้องผ่านผม และผมไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยลาดกระบังจะได้ออกแบบนี้หรือไม่ เพราะไม่รู้ว่าขั้นตอนการคัดเลือกเป็นอย่างไร ส่วนกรณีมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไม่รับงานออกแบบก่อนหน้านี้ เพราะถูกเรียกรับหัวคิวจำนวนมาก ก็ไม่ทราบเรื่องนี้ เพราะกรมธนารักษ์เป็นคนทำ" นายพฤฒิชัย กล่าว
 
นายพฤฒิชัย กล่าวว่า โครงการศูนย์ประชุมถูกตัดงบประมาณจำนวนมากจาก 3 พันล้านบาท เหลือ 2 พันล้านบาท และกลัวว่าโครงการจะล่าช้า
 
แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้กรมธนารักษ์จะว่าจ้างมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งเป็นผู้ออกแบบโครงการในวงเงิน 100 กว่าล้านบาท แต่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรับไม่ได้ที่มีนักการเมืองที่ดูแลกรมธนารักษไปขอหักค่าหัวคิวทันที่เมือได้รับงานถึง 40% จึงต้องเปลี่ยนมาว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
อย่างไรก็ตาม นายเทวัญ  วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์  กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วงเงิน  107  ล้านบาท  โดยได้กำหนดงวดงานออกเป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เบิกจ่าย 40% ของวงเงินที่จัดจ้าง งวดที่2 30 % งวดที่3 งวดที่4 และงวดที่ 5 เบิกจ่ายงวดละ 10% โดยทางสถาบันฯ  ได้ขอเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า งวดที่1 40%  ของวงเงินที่จัดจ้าง  เนื่องจากการปฏิบัติงานจำเป็นต้องลงพื้นที่