คลอดเกณฑ์กู้ไมโครไฟแนนซ์

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 18:22 น.
ธปท.คลอดเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี เริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย.ปีนี้

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ออกประกาศแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรับทราบแนวนโยบายในการปล่อยสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ที่สนใจนำไปเป็นกรอบปฏิบัติในการปล่อยกู้ คือ สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ให้กู้ได้ไม่เกิน 2 แสนบาทต่อราย และให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 28% ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลในปัจุบันที่ธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (นันแบงก์) ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และยังเปิดให้คิดดอกเบี้ยค่าบริการ และเบี้ยปรับต่างๆได้ตามที่จ่ายไปจริงและสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้ ธปท.กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่สนใจปล่อยสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ต้องส่งรายงานแก่ธปท.ทุกไตรมาสด้วย โดยหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์นี้ธปท.กำนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.ปีนี้เป็นต้นไป