ธนชาตขาย2กองทุนRMFลงทุนทอง

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 15:13 น.
บลจ.ธนชาต ตั้ง 2 กองทุน RMF ลงทุนทองคำแท่งรายแรกของไทย แบบป้องกันความเสี่ยงและไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน มองราคาทองยังขึ้นตามเศรษฐกิจ

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ธนชาต เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จำนวน 2 กองทุน มีนโยบายลงทุนในทองคำแท่ง (Physical gold  หรือ  Gold  bullion) ในต่างประเทศที่มาตรฐานผู้ผลิตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามมาตรฐานของ London Bullion Market Association (LBMA) และเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศฮ่องกง ถือเป็นกองทุน RMF รายแรกของไทยที่ลงทุนในทองคำ

สำหรับกองทุนแรก คือ กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H ) ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและกองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH)  ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  เปิดเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2554 มูลค่าซื้อขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 1,000 บาท   

นายบุญชัย กล่าวว่า ปัจจัยสนับสนุนทองคำในระยะยาวยังมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจากประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดีย จีน  ความต้องการถือทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางเพื่อกระจายความเสี่ยง ความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยภายใต้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ  ภาวะเงินเฟ้อ   ภาวะสงครามและความไม่สงบต่าง ๆ รวมถึงการเข้าถึงการลงทุนในทองคำได้ง่ายขึ้นผ่านรูปแบบการลงทุนต่างๆ เช่น อีทีเอฟและกองทุนรวมทองคำแท่ง ในขณะที่การผลิตทองคำจากเหมืองต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา