คปภ.เผยเพิ่มคุ้มครองประกันรถภาคสมัครใจขั้นต่ำ 3 แสน

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 13:19 น.
คปภ. เดินหน้าเพิ่มความคุ้มครองการประกันภัยรถภาคสมัครใจ รวม พรบ.จ่ายผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรขั้นต่ำ 5 แสน เริ่ม 1 ก.ค. นี้

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)  เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.อยู่ระหว่างร่างคำสั่งนายทะเบียนให้มีการปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย ขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นจาก 1 แสนบาทเป็น 3 แสนบาท ส่วนผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บจนถึงกับทุพพลภาพถาวรนั้น ให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 3 แสนบาทจากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 1 แสนบาทด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของเบี้ยประกันภัยนั้นจะไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งคำสั่งฉบับนี้จะมีผลสำหรับกรมธรรม์ที่เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป